CamperToday homepage
T4 hefdak

Groot Brittanië

Bezienswaardigheden en interessante plekken

Nationale parken

Campings, camperplaatsen, (vrij) kamperen

Verkeersregels

Voorrangsregels

 • Verkeer op rotondes en rechtdoorgaand verkeer op T-splitsingen heeft voorrang;
 • Verkeer op hoofdwegen heeft voorrang op overige wegen;
 • Witte streep over de breedte van de weg; stoppen, en voorrang geven aan het verkeer op de hoofdweg;
 • Houd verkeersborden en tekens goed in de gaten;
 • Voetgangers op oversteekplaatsen met gele knipperbollen hebben voorrang.

Snelheidsbeperkingen / maximumsnelheden:

 • Binnen de bebouwde kom 48 km/u (30 mijl);
 • Buiten de bebouwde kom 96 km/u (60 mijl);
 • Op autosnelwegen 112 km/u (70 mijl).

Stilstaan en parkeren:

 • Bij dubbele gele strepen langs de weg mag niet worden geparkeerd;
 • Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart, dan geldt deze in alle lidstaten van de Europese Unie;

Let op! 

 • Er wordt links gereden en rechts ingehaald;
 • In files dient u gewoon aan te sluiten, en niet in te halen;
 • Koplampen dienen naar de berm gericht te zijn, wat betekent dat ze in Groot-Brittanie op de andere weghelft schijnen. Als u in het donker gaat rijden, zullen de koplampen afgeplakt moeten worden om verblinding te voorkomen. Hiervoor zijn speciale stickers in de handel (verkrijgbaar bij CamperToday);
 • De alcohol limiet is 0,8 pro mille;
 • Alleen bellen met een handsfree set in toegestaan;
 • Alle inzittenden, zowel voor- als achterin, moeten gordels dragen;
 • Kinderen ouder dan 14 jaar, en boven de 1,50m mogen voorin zitten;
 • Op de snelweg mag GEEN gevarendriehoek worden gebruikt;
 • Engelse weggebruikers zijn niet allemaal verzekerd voor schade toegebracht aan derden, informeer hiervoor bij uw verzekeringsmaatschappij;
 • Campers met LPG-installaties of losse tankjes mogen onder bepaalde voorwaarden door de Kanaaltunnel reizen. Een tank mag nooit voor meer dan 80% met gas gevuld zijn, of meer dan 47 liter bevatten. Losse tankjes moeten goed zijn afgesloten en niet lekken, en mag maximaal 50 kg gas meegenomen worden. 
Bestemming

Markerings
bord

Verband
trommel

gevaren
driehoek

Veiligheids
hesjes
brand
blusser
Winterbanden
sneeuwkettingen
Groot-Brittanie     NIET gebruiken op de snelweg